Nezařazené

Kluby/kroužky

PILOT I Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníku Obsah: pedagog nastavuje (leader) takové didaktické situace, kdy se žák stává badatelem, řešitelem, výzkumníkem, objevitelem. Žák

přečíst aktualitu