Sport na Dělnické

Koncepce sportovních tříd

Pilíře výchovy žáků ve sportovních třídách:

  1. Všestrannost
  2. Individuální přístup k talentovaným žákům
  3. Rozvoj pohybových schopností a dovedností
  4. Příprava talentovaných žáků 1. stupně
  5. Reprezentace školy
  6. Sportovní kurzy
  7. Sporty na škole
  8. Dívky ve sportovních třídách 
  9. Sportovci naší školy 

1. Všestranost

Snaha o všestranný rozvoj formou sportovních a pohybových her, ve kterých rozvíjíme různé pohybové dovednosti žáků, jejich součinnost, komunikaci a spolupráci.

K všeobecnému rozvoji využíváme i atletické disciplíny a gymnastická cvičení, kde musí žáci pracovat se svou vnitřní motivací ke zlepšování svých výkonů a zdokonalování pohybových dovedností.

K dispozici máme sportovní areál o pěti sportovištích plně vybavených a celoročně fungujících, tudíž máme výhodu všestranné přípravy po celý školní rok.

2. Individuální přístup k talentovaným žákům

V rámci rozvoje žáků je snaha o individualizaci a osobní přístup. Využíváme k tomu čtyři kvalifikované pedagogy TV a pět trenérů MFK Karviná v pěti hodinách tělesné výchovy, kdy se snažíme o již zmíněnou všestrannost, ale také specializaci zaměřenou na fotbal.

3. Rozvoj pohybových schopností a dovedností

Při rozvoji pohybových schopností se snažíme především o zvyšování kondiční stránky, jako jsou rychlost, vytrvalost, koordinace a síla, ať už formou her, závodivých soutěží, úpolových sportů, tak specializovaných tréninků s kondičním trenérem. Dvakrát ročně zjišťujeme kondiční složky pomocí testové baterie s následným vyhodnocením a zpětnou informací žákům.

Při rozvoji pohybových dovedností je zaměření na pohybovou kulturu a pohyb samotný, a také na zvládání dovednostních prvků sportovních her, gymnastiky a technických disciplín atletiky. 

4. Příprava talentovaných žáků 1. stupně

V rámci koncepce sportovních tříd se zaměřujeme i na žáky prvního stupně a předškoláky, kdy jim kromě rozšířené TV ve sportovních třídách ještě umožňujeme se aktivně zúčastňovat pohybových kroužků, kde pod dohledem trenérů rozvíjí pohybovou všestrannost ve sportovních hrách a soutěžích.

Ve sportovních třídách se snažíme pokládat základy k jednotlivým pilířům výchovy naších žáků a využívat k tomu jak pedagogů TV, tak trenérů, kteří se aktivně zúčastňují vyučovacích hodin. 

5. Reprezentace školy

Aktivně se zúčastňujeme a podporujeme reprezentaci školy, jako důležitou složku výchovy našich žáků, kde se zúročuje sportovní a mentální připravenost v meziškolských turnajích a závodech, a také vytváříme podmínky pro připravenost žáků, kteří reprezentují naši školu ve svých sportovních klubech při mistrovských utkáních či jiných individuálních sportech.

6. Sportovní kurzy

V rámci sportovní přípravy žáci naší školy absolvují sportovně vzdělávací kurzy. V sedmém ročníku absolvují lyžařský kurz, zaměřený na lyžařské a snowboardové dovednosti, ale také teoretické znalosti těchto sportů, chování v zimní přírodě a první pomoc. V osmém ročníku se žáci zúčastní turistického kurzu, kde absolvují pobyt v přírodě, horolezectví, orientační běh (práce s buzolou a mapou), vodácky kurz a jiné aktivity spojené s přírodou a dobrodružstvím. 

7. Sporty na školách

Naše škola úzce spolupracuje s kluby hrající nejvyšší soutěže, jak v dospělých kategoriích, tak mládežnických.  Jedná se o MFK Karviná, HC Karviná, Golf Club Lipiny, MTK Karviná a jiné. Žáci mají možnost v rámci výuky navštěvovat tréninkový proces ve svých klubech, spolupracují na uvolňování na mistrovská utkání a soustředění. Úzce spolupracují vyučující a trenéři na sportovně vzdělávacím procesu žáků.

8. Dívky ve sportovních třídách

Od první třídy se snažíme implementovat dívky do sportovních tříd, rozvíjet je v rámci naší sportovní koncepce ve spolupráci s MFK Karviná, kde máme dívčí týmy trénující také ve sportovním areálu naší školy a hrající klubové soutěže. 

9. Sportovci naší školy

Snaha školy je implementovat do sportovních tříd žáky, kteří zastupují různá sportovní odvětví. Škola podporuje a zajišťuje podmínky pro jejich sportovní růst a jejich následné úspěchy.