Kluby/kroužky

Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníku

Obsah: pedagog nastavuje (leader) takové didaktické situace, kdy se žák stává badatelem, řešitelem, výzkumníkem, objevitelem. Žák sám klade otázky, řeší problémové situace, luští šifry a hledá způsoby, jak danou situaci vyřešit. Nejde jen o prosté předávání informací. Staví se na zážitkovém učení, podporuje aktivní interakci žáka s novou zkušeností. Zároveň učení prožitkem a na vlastní kůži znamená návštěvu různých exkurzí, muzeí a zajímavých míst. Žáci mohou zvolit své téma a pracovat na svém vlastním projektu, učitel žáky pouze mentoruje a snaží se nabídnout jim rozvoj všech druhů nadání.

Cílová skupina: žáci 4. a 5. ročníku

Obsah: pedagog nastavuje (leader) takové didaktické situace, kdy se žák stává badatelem, řešitelem, výzkumníkem, objevitelem. Žák sám klade otázky, řeší problémové situace, luští šifry a hledá způsoby, jak danou situaci vyřešit. Nejde jen o prosté předávání informací. Staví se na zážitkovém učení, podporuje aktivní interakci žáka s novou zkušeností. Zároveň učení prožitkem a na vlastní kůži znamená návštěvu různých exkurzí, muzeí a zajímavých míst. Žáci mohou zvolit své téma a pracovat na svém vlastním projektu, učitel žáky pouze mentoruje a snaží se nabídnout jim rozvoj všech druhů nadání.

Cílová skupina: žáci 4. ročníku

Obsah: příprava žáků ke zkouškám Cambridge English na úrovni Pre A1 dle Společného evropského referenčního rámce. Žáci si procvičují porozumění velmi jednoduchým větám a odpovídání na základní otázky. Dále doplňují jednoduchá slova (např. barvy) a popisy předmětů. 

Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníku

Obsah: pedagog nastavuje (leader) takové didaktické situace, kdy se žák stává badatelem, řešitelem, výzkumníkem, objevitelem. Žák sám klade otázky, řeší problémové situace, luští šifry a hledá způsoby, jak danou situaci vyřešit. Nejde jen o prosté předávání informací. Staví se na zážitkovém učení, podporuje aktivní interakci žáka s novou zkušeností. Zároveň učení prožitkem a na vlastní kůži znamená návštěvu různých exkurzí, muzeí a zajímavých míst. Žáci mohou zvolit své téma a pracovat na svém vlastním projektu, učitel žáky pouze mentoruje a snaží se nabídnout jim rozvoj všech druhů nadání.

Cílová skupina: žáci 4. a 5. ročníku

Obsah: pedagog nastavuje (leader) takové didaktické situace, kdy se žák stává badatelem, řešitelem, výzkumníkem, objevitelem. Žák sám klade otázky, řeší problémové situace, luští šifry a hledá způsoby, jak danou situaci vyřešit. Nejde jen o prosté předávání informací. Staví se na zážitkovém učení, podporuje aktivní interakci žáka s novou zkušeností. Zároveň učení prožitkem a na vlastní kůži znamená návštěvu různých exkurzí, muzeí a zajímavých míst. Žáci mohou zvolit své téma a pracovat na svém vlastním projektu, učitel žáky pouze mentoruje a snaží se nabídnout jim rozvoj všech druhů nadání.

Cílová skupina: žáci 4. ročníku

Obsah: příprava žáků ke zkouškám Cambridge English na úrovni Pre A1 dle Společného evropského referenčního rámce. Žáci si procvičují porozumění velmi jednoduchým větám a odpovídání na základní otázky. Dále doplňují jednoduchá slova (např. barvy) a popisy předmětů.