Zápis prvňáčků na školní rok 2021/2022

Rozhodnuti-rs-o-prijeti-ke-vzdelani-980x1386

Jak bude probíhat zápis pro školní rok 2021-2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, bude jen upuštěno od některých tradičních postupů. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole.

  1. Registrace a podávání žádostí 1. 4. – 25. 4. 2021
  2. Ověřování dokladů 27. 4. 2021
  3. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 10. 5. 2021

 
Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2021.

Podat přihlášku (včetně registrace) musí také zákonní zástupci dětí, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.