12. 3. 2024 HAPPY DAY – Den otevřených dveří

sipka-seda (1)-svg
Angličtina_01 (1)

ANGLIČTINA

Jako škola se statutem Cambridge English School si uvědomujeme, jakou váhu má v dnešní době znalost cizích jazyků. S výukou angličtiny u nás začínají už prvňáčci. Od třetí třídy si děti mohou z širší nabídky zvolit předmět Konverzace v anglickém jazyce ...
Informatika_01 (1)

INFORMATIKA

Výuka informatiky na naší škole je bohatá a prolíná se v předmětech Informatika, Seminář z informatiky, Design a konstruování a Využití digitálních technologií. Najdete u nás dvě plně vybavené počítačové učebny a tři mobilní učebny iPad ...
Literatura_01 (1)

LITERATURA

V současnosti obsahují každé přijímací zkoušky velký podíl otázek zjišťujících porozumění textu. Na tuto dovednost se zaměřujeme v hodinách Českého jazyka a literatury ...
Sport_01

SPORT

Cílem tělesné výchovy na naší škole je budovat u žáků pozitivní vztah k pohybu. V tělocviku se děti učí novým pohybovým dovednostem, a to jak z tradičních sportů (atletika, gymnastika, plavání, míčové hry), tak i ze sportů méně známých (florbal, softbal, freesbee) ...
Fotbal_02 (1)

FOTBALOVÁ AKADEMIE

Vytváříme pro žáky ve sportovních třídách ideální podmínky pro vzdělání a kvalitní sportovní přípravu. Důraz je kladen na prospěch mladých fotbalistů. Mladí sportovci mají rozšířenou výuku tělesné výchovy a přípravu na odpolední tréninky ...
Pilot_02 (1)

PROJEKT PILOT

V povinně volitelném předmětu PILOT nastavuje pedagog (leader) takové didaktické situace, kdy se žák stává badatelem, řešitelem, výzkumníkem, objevitelem. Žák sám klade otázky, řeší problémové situace, luští šifry a hledá způsoby, jak danou situaci vyřešit.
Historie

VÝROČÍ ŠKOLY

Možná si vzpomínáte na 50. výročí školy, které bylo velmi úspěšné a určitě zůstalo v paměti. Uplynulo 10 let a máme 60. výročí školy (nějak to uletělo). Máme připravený zajímavý program na celý školní rok a 22.10. v areálu školy ..

Proč naše škola:

Aktuálně v naší škole:

Nabídka práce

Nabídka práce

přijmeme učitele/učitelku pro 1. stupeň zš Pro ZŠ Dělnická Karviná  Požadujeme VŠ vzdělání pedagogického směru – Učitelství pro 1. stupeň

přečíst aktualitu