Informatika

  • Máme dvě počítačové učebny a tři mobilní učebny iPad.

  • V hodinách programujeme robotické stavebnice Lego Mindstorms, roboty Bee-Bot a další.

  • využíváme Green Screen pozadí, rozvíjíme grafiku na PC nebo iPad.

  • Učíme se psát všemi deseti.

  • Techniku žáci běžně využívají i v dalších předmětech.