Informatika

Technika nám není cizí

Výuka informatiky na naší škole je bohatá a prolíná se v předmětech Informatika, Seminář z informatiky, Design a konstruování a Využití digitálních technologií. Najdete u nás dvě plně vybavené počítačové učebny a tři mobilní učebny iPad. V hodinách programujeme robotické stavebnice Lego Mindstroms, roboty Bee-Bot, využíváme Green Screen pozadí, rozvíjíme grafiku na PC nebo iPad. Samozřejmostí je výuka psaní všemi deseti na klávesnici ZAV. Žáci běžně využívají iPady s tužkami Apple Pencil také v jiných předmětech.