Informace o škole

Základní škola Dělnická nabízí žákům kvalitní vzdělání i přátelské prostředí.

Naše škola se už mnoho let může pyšnit skvělými výsledky žáků nejen u přijímacích zkoušek na různé typy středních škol, ale také v olympiádách, televizních soutěžích i zahraničních projektech. Vysoká úroveň vzdělání je na škole standardem nejen díky mnoha odborným učebnám vybaveným nejnovějšími pomůckami, ale také příjemným zázemím školy s relaxačními koutky, knihovnami a v neposlední řadě vysoce kvalifikovanými učiteli a učitelkami, kterým záleží na úspěchu svých svěřenců i na tom, aby se ve škole žáci cítili dobře.

Petr-juras-new

Mgr. Petr Juras, ředitel školy

Víte, že ...

  • jsme jedinou Cambridge English School v MS kraji
  • že máme certifikát Kvalitní škola 2021
  • nás navštívil pan prezident Václav Klaus
  • jsme úspěšní v přírodovědném projektu Globe
  • s projektem Erasmu mají žáci možnost vycestovat
  • zaměřujeme na nadané žáky v programu Pilot
  • jsme měli možnost se podívat na Davis cup Radka Štěpánka
  • máme moderní sportoviště s nafukovacími halami
  • se naši žáci v rámci výuky věnují golfu
  • jsme vybavení dvěma počítačovými učebnami, konferenční místností pro online výuku, dvěma učebnami jazykové laboratoře ROBOTEL