Národní plán podpory návratu do škol

Název operačního programu:   —-
Období: 1. 9.  2021 – 31. 12. 2021
Partneři:  —–
Poskytovatel: MŠMT ČR, čj: MSMT – 14025/2021-2
Dotace – rozpočet projektu:  198.290 Kč

Popis:

Finanční prostředky jsou určeny na činnost školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát způsobených pandemií covid-19. Jedná se o:

  • individuální doučování žáků,
  • skupinové doučování žáků,
  • stmelovací programy.