NPO – Podpora škol

Název operačního programu: Národní plán obnovy
Období: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025
Partneři: nejsou
Poskytovatel: MŠMT
Dotace – rozpočet projektu:
Celkem: 3 408 000,- Kč

Popis:

Poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.
Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being (pohoda).

Oblasti podpory

A. Personální podpora:
A1 – Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – 1,0 úvazku
na 12 měsíců (p. Thienelová 0,36 a p. Ali 0,64) 

B. Přímá podpora žáků v následujících aktivitách:
B1 – Pedagogická intervence – doučování – od 1. 9. 2023 30 skupin týdně
B6 – Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace;
adaptační, socializační aktivita (mimoškolní aktivity, jednotka jsou 2 hodiny ve výši
1 750 Kč). V tomto školním roce max 115 jednotek cca 200.000 Kč)
B7 – Zážitkový vzdělávací program pro žáky – 4 příměstské tábory (jednotka
je 32 hodin). Částka pro čerpání max 150.000 Kč
B8 – Snídaňové kluby pro žáky – 12 měsíců, 1 jednotka (žákovská samospráva bude
mít 1 x měsíčně pracovní snídani od 7 hod ve školní jídelně), max 8.000 Kč 

C . Podpora dalšího vzdělávání a rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků:
C1 – DVPP – již nebude z uvedeného projektu