Klima školy

Našim dětem se pravidelně věnují třídní učitelé v třídnických hodinách.

Pracují na tom, aby spolu děti uměly vycházet, spolupracovat, řešit konflikty a podobně.

Pořádáme stmelovací akce – Noc ve škole a další.

Žáci mají k dispozici několik relaxačních zón.

Kontakty

Mgr. Michaela Musiolková
školní metodik prevence

e-mail:
michaela.musiolkova@zs-delnicka.cz

Konzultační hodiny po domluvě.

Prevence aktuálně

Šesťáci absolvovali „adapťák“ – Noc ve škole. Další akce tohoto typu jsou opět v plánu.

Na škole bude letos působit Centrum primární prevence Renarkon (https://www.renarkon.cz/centrum-primarni-prevence) , každá třída od 4. po 9. ročník absolvuje několik prožitkových programů ušitých kolektivu „na míru“ podle potřeb dětí.

Některá témata prevence jsou zpracována v hodinách výchov a v rámci třídnických hodin.

Žáci mají k dispozici na patrech schránku důvěry, mohou využít i schránku e-mailovou.