Klima školy

Základní škola je místem, kde se žáci nejen učí novým dovednostem, ale také vycházet s ostatními, někdy ustoupit, jindy se nebát prosadit. Chceme, aby našim žákům bylo ve škole fajn a chodili sem s pocitem bezpečí a důvěry v nás učitele. Přáli bychom si, aby neměli obavu se na nás obrátit v případě, kdy se z nějakého důvodu nebudou cítit dobře, budou potřebovat poradit s nějakou situací, na kterou zkrátka sami nestačí.

Totéž platí pro rodiče našich žáků, protože máme společný cíl. Umožnit dětem vzdělávání v bezpečném prostředí. Obracíme se tedy i na vás, abyste v případě potřeby neváhali kontaktovat školní poradenské pracoviště.

Kontakty

Mgr. Michaela Musiolková
školní metodik prevence

e-mail:
michaela.musiolkova@zs-delnicka.cz
schrankaduvery@zs-delnicka.cz 

Konzultační hodiny po domluvě.

Prevence aktuálně

Našim dětem se pravidelně věnují třídní učitelé v třídnických hodinách. Pracují na tom, aby spolu děti uměly vycházet, spolupracovat, řešit konflikty a podobně.

Šesťáci absolvovali „adapťák“ – Noc ve škole. Další akce tohoto typu jsou opět v plánu.

Na škole bude letos působit Centrum primární prevence Renarkon (https://www.renarkon.cz/centrum-primarni-prevence) , každá třída od 4. po 9. ročník absolvuje několik prožitkových programů ušitých kolektivu „na míru“ podle potřeb dětí.

Některá témata prevence jsou zpracována v hodinách výchov a v rámci třídnických hodin.

Žáci mají k dispozici na patrech schránku důvěry, mohou využít i schránku e-mailovou.