Provozní řád sportovního areálu

Úvod:

Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků, pracovníků školy a veřejnosti. Plocha hřiště slouží pouze ke sportovní činnosti, pro kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Slouží především pro tenis, beachvolejbal, volejbal, badminton.

Provozní doba:

hřiště je využíváno celoročně a to následovně:
pondělí – pátek 14.00 – 22.00 hod.
sobota – neděle 9:00 – 21.00 hod.

V případě nepříznivého počasí o využití hřiště rozhoduje správce.

Povinnosti uživatelů hřiště (ten. kurtu):

 • před vstupem na hřiště (ten. kurt) je povinnost nahlásit se na recepci a zaplatit hrací poplatek,
 • tento poplatek za hrací dobu je nevratný i při zkrácení hrací doby z podnětu uživatele,
 • povinnost uklidit hřiště (ten. kurt) 5. min před ukončení hrací doby,
 • řídit se pokyny správce, při nedodržení provozního řádu má správce právo uživatele z areálu hřiště vykázat nebo volat městskou policii,
 • vstupovat na hřiště pouze ve vhodné obuvi,
 • užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti (volejbal, badminton, tenis, beachvolejbal),
 • vracet správci po ukončení činnosti zapůjčené vybavení v nepoškozeném stavu a kompletní na vyhrazené místo,
 • závady, poškození zařízení hřiště nebo jeho vybavení okamžitě nahlásit správci.

V areálu je zakázáno:

 • kouřit, manipulovat s ohněm, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,
 • jíst na hřišti, vstupovat na hřiště se žvýkačkou,
 • vodit do areálu jakákoli zvířata,
 • ničit zařízení hřiště,
 • odhazovat odpadky mimo určené nádoby,
 • znečisťovat prostor areálu,
 • provozovat jiné aktivity, než pro které jsou hřiště určena,
 • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost,
 • vjíždět na kole, kolečkových bruslích a skateboardu.

Ostatní:

 • každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti (ten. kurtu) na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví,
 • každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť neúmyslně nebo z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště či zapůjčeného vybavení v plné výši,
 • provozovatel hřiště umožňuje uživatelům použít šatnu a WC v areálu hřiště,
 • provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech.

V Karviné dne 01. 09. 2018

Mgr. Petr Juras, ředitel školy