Budování pevného základu pro další život III

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Období: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
Partneři:  nejsou
Poskytovatel: MŠMT
Dotace – rozpočet projektu:
Celkem: 1 596 504,00 Kč 

Popis:

 • Přehled zvolených aktivit v projektu šablony III.

Mateřská škola:

 • školní asistent 0,5 úvazek na 20 měsíců (100 šablon) – 1 osoba pro MŠ samostatně, od 1. 12. 2020 (do té doby šablony II)
 • 1 projektový den ve výuce MŠ, 1 skupina/třída (1 šablona)

Základní škola:

 • školní asistent 0,1 úvazek na 1 měsíc (1 šablona) – dokrytí úvazku, forma odměny
 • školní speciální pedagog 0,5 úvazek na 23 měsíců (115 šablon) – 1 osoba pro ZŠ samostatně, od 1. 10. 2020 (září šablony II)
 • kluby pro žáky ZŠ: 17 šablon celkem (cca 4/pololetí, 1 pololetí 5x) – čtenářský, deskové hry a logika, badatelský, komunikace v cizím jazyce, občanské dovednosti, ICT
 • doučování např. 25 skupin po 4 pololetí (100 šablon)
 • projektový den ve výuce ZŠ, 1 skupina/třída (1 šablona)

Personální podpora tedy bude takto:

 • 1 školní asistent 0,5 úvazek v MŠ až od 1. 12. 2020
 • 1 školní asistent 0,1 úvazek v ZŠ, pouze 1 měsíc, kdykoli v průběhu 2 let
 • 1 školní spec. pedagog 0,5 úvazek v ZŠ, od 1. 10. 2020