Budování pevného základu pro další život I

Název operačního programu: OP JAK
Období: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025
Partneři:  nejsou
Poskytovatel: MŠMT
Dotace – rozpočet projektu:
Celkem: 4 998 237,00 Kč 

Popis:

Přehled zvolených aktivit v projektu.

Zvolené aktivity pro MŠ:

 • Školní asistent (nepedagog) – personální podpora MŠ – 0,5 úvazek na 12 měsíců (p. Monczková) 
 • Vzdělávání pracovníků v MŠ – 11 šablon (osvědčení)

Zvolené aktivity pro ZŠ:

 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ – 1,0 úvazek na 16 měsíců (do 12/24) (p. Paszová) 
 • Školní asistent (nepedagog) – personální podpora ZŠ – 0,5 úvazek na 24 měsíců (p. Michalíková 0,3 a p. Mašková 0,2) 
 • Vzdělávání pracovníků v ZŠ – 26 šablon (osvědčení – Hrádek i nepedagog) 
 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ – 0 šablon (16 navazujících zájmových útvarů v tomto
  školním roce)

Zvolené aktivity pro ŠD:

 • Vzdělávání pracovníků ve ŠD – 6 šablon (osvědčení – Hrádek) 
 • Inovativní vzdělávání žáků ve ŠD – 8 šablon (4 hlavní zájmové útvary a 8 navazujících
  zájmových útvarů v tomto školním roce)