Školní jídelna

Stravování a platba

Kontakty

Telefon:597578862
Email:kuchyn@zs-delnicka.cz
Vedoucí:Marcela Kušnírová

Výdej obědů

cizí strávníci (do jídlonosičů)11:15 – 11:30
první stupeň11:35 – 12:30
druhý stupeň12:35 – 13:30

Číslo účtu k placení stravného všech strávníků základní školy: 0100056271/0800

Platí pro souhlas s inkasem i pro placení poštovní poukázkou.

Jídelníček je sestavován na základě výživových norem a s podmínkou dodržování předepsaného tzv. spotřebního koše potravin.

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození – vyhláška 107/2005 Sb. v platném znění:

Žáci 7 – 10 let:36,- Kč
Žáci 11 – 14 let: 38,- Kč
Žáci 15 a více let: 40,- Kč
Důchodci – bývalí zaměstnanci školy68,- Kč
Ostatní důchodci Karviná88,- Kč
Cizí strávníci:91,- Kč

Doplatek za neodhlášenou stravu žáků a zaměstnanců školy činí 48,- Kč.

 

První přihlášení žáka ke stravování je prováděno na základě „přihlášky ke stravování“. Objednávky, výdej a kontrola obědů je prováděna použitím karty nebo čipu, který je nutno mít u oběda vždy sebou! Zaplacené obědy je nutno v době nemoci žáka odhlásit, neodhlášené budou účtovány sazbou za základní cenu jídla podle zák. 561/2004 Sb. (pokud žák není přítomen ve škole -nemá nárok na oběd a tedy ani na dotaci, která je na oběd poskytována). Oběd pro nemocného žáka je možno zakoupit za základní cenu – v době nemoci žáka nelze odebírat obědy za sníženou cenu. Další dny je nutno odhlásit nebo uhradit základní cenu jídla. První den nemoci si rodiče odebírají oběd do jídlonosičů za zvýhodněnou cenu. Další dny je nutné odhlásit.

Odhlášky lze průběžně provádět na jídelně u objednávkového terminálu, telefonicky nebo e-mailem. Odhlášky se berou den dopředu do 14:00 hod.

Hromadné odjezdy žáků – školy v přírodě, lyžařské výcviky a školní výlety odhlašuje třídní učitel.

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY PLATBOU INKASEM Z ÚČTU – je nutno nahlásit vedoucí ŠJ každou změnu strávníka jako např. odchod ze školy nebo ukončení stravování ve školní jídelně.

Portál e-Strava umožňuje strávníkům ještě jednodušší formou vyřizovat přihlášky a odhlášky jídel. Ovládání je naprosto jednoduché a věříme, že vám portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které vám naše stravovací zařízení poskytuje.
Den a čas uzávěrky objednávek jídla č. 2 na daný den je tři dny zpět. Pokud nebude objednáno dostatečné množství jídla č. 2 (minimálně 20 porcí). Jídlo se z provozních důvodů nevaří.

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného

Pro manipulaci s e–stravou je zapotřebí

A) Na internetu

* Zadat www.estrava.cz (objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )

B) Nainstalovat certifikát

Přihlašování e- stravy:

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.

V těchto dnech může provádět změny: 1 – první jídlo, 0 – odhláška. Změny jsou zpracovávány každý pracovní den v 8.30 hod, 11.00 hod, 14.30 hod,

Postup přihlašování uživatele e-stravy

  1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ- Dělnická): klikneme na číslo identifikace 0058
  2. Zadat kód uživatele: číslo karty nebo čipu, bez počátečních nul.
  3. Zadat heslo – (tj.počáteční iniciály jména a příjmení + číslo karty nebo čipu bez počátečních 0)
  4. Objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
  5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
  6. Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele

Můžete si také sami nastavit emailovou adresu na kterou vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit vaše přístupové heslo.

Upozornění:

Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.