Čtenářem už od školky

Cíle projektu:

 • Propojení čtenářství na našich mateřských školách U Máji, U Vilíka a Základní škole Dělnická.
 • Práce na vztahu ke knize a čtenářské gramotnosti.

Současnost:

 • Proběhl workshop pro pedagogy na téma práce s knihou ve čtenářské dílně, kde byly představeny některé metodiky ke knihám a aktuální knižní novinky.
 • Probíhá dovybavení školních knihoven pro první stupeň základní školy a mateřské školy. Nakupovány jsou kvalitní tituly, novinky, které si kladou za cíl děti zaujmout a nadchnout je pro čtenářství, dávají prostor pro diskuzi a další činnosti.
 • Pedagogové mají k dispozici sdílený disk v prostředí Google, kde mohou čerpat inspiraci a sdílet náměty týkající se čtenářské gramotnosti.

Do konce školního roku plánujeme:

 • Společná čtení žáků prvního a druhého stupně ZŠ.
 • Dílny čtení v mateřských školách.
 • Bude pořádáno společné čtení pro děti a rodiče mateřských škol.
 • Vyhodnocení první fáze projektu pedagogy.

 

V dalším školním roce nás čeká:

 • Vybavení čtenářských koutků – sedací vaky, nové knihovny v mateřských školách.
 • Postupné doplnění titulů ve školních knihovnách.
 • Společné čtení rodičů a dětí na základní i mateřských školách.
 • Workshopy pro pedagogy a DVPP v oblasti čtenářské gramotnosti.