Organizace dne U Máji

6:00 – 6:45

doba příchodu a scházení dětí ve třídě Berušek

 • předávání dětí pedagogickým pracovnicím.
 • volné spontánní zájmové aktivity dětí, které to potřebují, mohou snídat (vlastní potraviny).
6:45 – 8:30

doba příchodu na kmenových třídách (do 8:00 hod.)

 • individuální volba her a činností, didakticky zacílené činnosti.
8:30 – 9:00

ranní kruh rituály, tělovýchovné chvilky

 • v ranním kruhu vedeme děti k tomu, aby si vzájemně naslouchaly, aby se seznámily s tématem a činnostmi dne, místem k řešení problému. Ranní kruh je symbolem rovnosti, společného sdílení, rozvoje empatických dovedností, posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi, spoluzodpovědnosti, děti si zde vytvářejí svá pravidla soužití, rozvíjí si sebeúctu. Pro psychické uvolnění zařazujeme rituály a tělovýchovné aktivity (ranní cvičení, zdrav. cviky, pohybové hry, relaxační cvičení).
9:00 – 9:15

postupná svačinka dětí

 • vedeme děti k samostatnosti, děti mají možnost volit si množství jídla, samy se obsluhovat, nalévat nápoje
9:15 – 9:45

didakticky zacílené činnosti – činnosti na dané téma řízené pedagogem (ve skupinách, méně frontálně)

 • nabízíme činnosti, kterými jsou děti podněcovány k vlastní tvůrčí aktivitě, hledání a experimentování, při kterých zažívají radost z úspěchu (oceňujeme nejen výsledek, ale samotný proces činnosti dětí). V těchto činnostech je dětem poskytnut prostor pro volbu činnosti řízeno pedagog. pracovníkem, zároveň je vedeno k odpovědnosti za danou činnost tím, že ji dokončí včetně úklidu.
 • Respektujeme i osobní soukromí, pokud dítě činnost odmítne, může se uchýlit do klidného koutku aktivity se neúčastnit.
9:45

příprava na pobyt venku

 • zaměřeny zejména k pohybovým a tělovýchovným aktivitám, hrám a činnostem dle vlastní volby na školní zahradě a k pokročování her a činností na dané téma.
 • v případě nepříznivého počasí (déšť, silný nárazový vítr, mráz pod -10°C, znečištěné ovzduší) nabízíme dětem náhradní činnosti zaměřené především na pohyb.
11:30 – 11:45příchod do MŠ, převlékání a osobní hygiena, příprava na oběd
11:45 – 12:20oběd – děti si samy určují množství jídla podle daných pravidel.
12:20 – 12:30

úklid po stolování, osobní hygiena, příprava na odpočinek

 • oběd a činnost spojené jsou pro děti příležitosti jak uspokojit biologické potřeby, ale zároveň zkušenosti sociální a kulturní. Jsou vedeny k sebeobsluze a samostatnosti.
12:30 – 12:45literární, hudební chvilka
12:45 – 14:15

doba individuální potřeby spánku a odpočinku respektující rozdílné potřeby dětí

 • individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, zájmová činnost
  po spánku si děti s pomocí pedagog. pracovníka složí ložní pádlo, osobní hygiena.
14:15 – 14:45postupná svačinka
14:45 – 16:00

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky postupné rozcházení dětí

 • zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě.