Školní družina

Školní družina 2023/2024

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

Při plánování zájmových činností vycházíme ze ŠVP školní družiny. Vedeme je ke smysluplnému využívání volného času. 

Téma ročního tematického plánu: "Rozmanitost přírody"

Smyslem celoročního plánu je vzbudit v dětech kladný vztah k přírodě kolem nás. Prohloubit si poznatky k živé i neživé přírodě a poznat, jak přírodu chránit a podle svých možností se o to snažit.

Pomocí pravidelných vycházek po okolí školy budeme s dětmi sledovat proměnu přírody v jednotlivých ročních obdobích, sbírat přírodní materiály a především z nich tvořit. Neopomeneme třídit odpad, recyklaci a tvořit z recyklovaného materiálu, který nám poslouží k výrobě, hře i zábavě. 

Provoz školní družiny

Ranní provoz
5:45 – 8:45 hodin
Odpolední provoz pondělí – čtvrtek
11:45 – 16:30 hodin
Odpolední provoz pátek
11:45 – 16:15 hodin

Vyzvedávání dětí ze školní družiny je možné do 13:30 hodin nebo od 15:00 hodin.

V zájmu plynulého průběhu činností ve ŠD žádáme o dodržení těchto časů.

Ve školním roce 2023/2024 se o Vaše děti starají

  1. Oddělení: Mgr. Marta Kováříková
  2. Oddělení: Eliška Kasáková
  3. Oddělení: Barbara Popiolková
  4. Oddělení: Andrea Onderková
  5. Oddělení: lic. Marcela Jimnopulu
  6. Oddělení: Klára Michalíková

Zájmové bloky pro rok 2023/2024

Pondělí

Keramika

Onderková A.

 

Sálová kopaná

Popiolková B.

Úterý

Keramika 

Onderková A.

 

Veselá věda

Michalíková K.

 

Čtenářská dílna

Kasáková E.

Středa

Keramika

Jimnopulu M.

 

Veselá věda

Michalíková K.

 

Hra na zobcovou flétnu

Kováříková M.

Čtvrtek

Tvořivé ruce na cestách

Jimnopulu M.

 

Šipky

Kasáková E. 

 

IQ fit – deskové hry

Kováříková M.

 

Všeználek

Popiolková B