Školní družina

Úvodní informace

Školní družina je místem, kde si po výuce mohou děti odpočinout, zabavit se, ale také v nabízených
zájmových kroužcích rozvíjet své dovednosti. V neposledním případě tu mají děti prostor trávit čas se
svými kamarády, sportovat, trávit čas hrou venku.

Ve školním roce 2021 – 2022 se o Vaše děti starají

1. oddělení Klára Michalíková
2. oddělení Eliška Kasáková
3. oddělení Barbara Popiolková, vedoucí vychovatelka
4. oddělení Andrea Onderková
5. oddělení Marcela Jimnopulu

Provoz školní družiny

5:45 – 8:45 hod
11:45 – 16:15 hod

Prosíme, nerušte nás v době od 13:30 – 15:00 (v této době můžeme být s dětmi mimo areál školy)

V tomto školním roce jsme si připravili následující zájmové kroužky

PondělíKeramika 2. – 4. ročník15:15 – 16:45Onderková A.
 Sálová kopaná15:15 – 16:30Popiolková B.
ÚterýKeramika  2. – 4. ročník15:15 – 16:45Onderková A.
 Kreativní kroužek 1. – 2. ročník  15:15 – 16:15Michalíková K.
StředaKeramika 2. – 4. ročník15:15 – 16:45Jimnopulu M.
ČtvrtekKreativní kroužek15:15 – 16:45Jimnopulu M.
 IQ FIT – deskové hry 2. – 4. ročník15:15 – 16:15Michalíková K.

A co nás v letošním roce čeká nového?

Životní prostředí

V tomto školním roce se seznámíme s prostředím, ve kterém žijeme. Poznáme okolní přírodu a navštívíme různá okolní místa. Všechny soutěže a akce přizpůsobíme ročnímu období, počasí a prostorám nám určeným.

Vysokou důležitost pro nás má spolupráce s Vámi, rodiči, proto Vás žádáme o:

  • řádné označení všech věcí dětí, předejdeme tak mrzutostem,
  • vyzvedávání dětí v uvedených časech, předčasné odchody ruší práci a odpočinek,
  • respektování skutečnosti, že v souladu s Vnitřním řádem ŠD, neuvolňujeme děti na základě telefonické výzvy
  • řádné zplnomocnění osoby k vyzvednutí vašeho dítěte, pokud není již uvedena na Zápisním lístku.