Školní družina

Školní družina 2022/2023

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

Při plánování zájmových činností vycházíme ze ŠVP školní družiny. Vedeme je ke smysluplnému využívání volného času. 

Téma ročního tematického plánu: Kniha - můj kamarád, moje zábava, moje poznání.

Zábavnou formou seznámíme děti s rozmanitostí dětské literatury. Snahou je vzbudit v dětech touhu po knize, která jim pomůže v daných chvílích být kamarádem, učitelem a rádcem. K tomu nám bude nápomocná celoroční etapová hra, zakončená hledáním pokladu na konci školního roku.

Podporovat u dětí radost ze čtení a směřovat je ke čtenářství jako zábavné a objevné aktivitě.

Provoz školní družiny

Ranní provoz
5:45 – 8:45 hodin
Odpolední provoz pondělí – čtvrtek
11:45 – 16:30 hodin
Odpolední provoz pátek
11:45 – 16:15 hodin

Vyzvedávání dětí ze školní družiny je možné do 13:30 hodin nebo od 15:00 hodin.

V zájmu plynulého průběhu činností ve ŠD žádáme o dodržení těchto časů.

Ve školním roce 2022/2023 se o Vaše děti starají

1. Oddělení: Klára Michalíková
2. Oddělení: Eliška Kasáková
3. Oddělení: Barbara Popiolková 
4. Oddělení: Andrea Onderková
5. Oddělení: Marcela Jimnopulu

Zájmové bloky pro rok 2022/2023

Pondělí

Veselá věda

Michalíková K.

 

Sálová kopaná

Popiolková B.

Úterý

Keramika 

Onderková A.

 

Funny English 

Michalíková K.

 

Pohybové hry

Kasáková E.

Středa

Keramika

Jimnopulu M.

 

Flétnička

Michalíková K.

Čtvrtek

Tvořivé ruce na cestách

Jimnopulu M.

 

Šipky

Kasáková E.