Literatura

Porozumění textu jako nezbytná součást výuky

V současnosti obsahují každé přijímací zkoušky velký podíl otázek zjišťujících porozumění textu. Na tuto dovednost se zaměřujeme v hodinách Českého jazyka a literatury. Chceme, aby žáci textům rozuměli, uměli se v nich rychle zorientovat a vytěžit důležité informace. Pracujeme s grafy, tabulkami, publicistickými texty. Napříč ročníkům vedeme děti k četbě. V rozvrhu hodin máme stabilně zařazené hodiny čtenářských dílen. Vybrat knihy si u nás děti mohou ze tří knihoven nabízejících i právě vyšlé novinky.