Green Life

Název operačního programu:   Erasmus+,  Klíčová akce 2, Výzva 2020
Období: 1. 9.  2020 – 31. 8. 2022
Partneři:  Španělsko, Portugalsko, Kypr, Litva, Rumunsko
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1
Dotace – rozpočet projektu:  33.660 EUR

Popis:

Green Life“ je dvouletý mezinárodní projekt strategického partnerství škol v rámci programu Erasmus+, kde šest škol z České republiky (koordinátorská škola), Kypru, Litvy, Rumunska, Portugalska a Španělska bude spolupracovat na aktivitách spojených s tématem životního prostředí a klimatických záležitostí.

Projektové aktivity se skládají z workshopů, diskuzí, průzkumech, prezentací, kreativních aktivit, ale také z  online schůzek i reálných setkání, evaluačních i diseminačních aktivit.

Hlavními tématy projektu jsou: voda – její zdroje a čistota, zdravé návyky, klimatické změny, recyklace, eko turistika a globální oteplování. Mezi výstupy projektu patří webová stránka, projektový časopis, brožura, foto a video dokumentace, atd.