Zápis do školní družiny 2024/2025

Kdy:

Pro 1. a 2. třídu: 

3. a 4. 6. 2024 od 8:00 – 11:00 hod a od 15:00 – 16:30 hod v budově školní družiny 

Pro 3., 4. a 5. třídu

5. a 6. 6. 2024 od 8:00 – 11:00 hod a od 15:00 – 16:30 hod v budově školní družiny 

Souběžně s přihlášením dítěte vybíráme poplatek: 

300,- Kč (příspěvek na září a říjen) 

100,- Kč (jednorázový celoroční příspěvek na pitný režim) 

K zápisu se dostaví i rodiče dětí, které ŠD v minulém roce již navštěvovaly.

Nedostavíte-li se k zápisu v určené dny, může se stát, že Vaše dítě nebude v ŠD umístěno.