Tvoříme pevný základ pro život

Zápisy k zahájení povinné školní docházky pro školní rok
2020 – 2021 jsou na naší škole ve dnech:

1. 4. 2020 
2. 4. 2020 

Od 11. 3. 2020 v 11:00 hodin si můžete rezervovat konkrétní datum a čas zápisu v našem online registračním systému. Tato registrace je podmínkou pro evidenci vaší přihlášky, kterou si můžete také stáhnout z webu.
(Přihlášku si můžete vyzvednout i ve škole v den zápisu.)

U zápisu je nutné předložit:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Přílohy:

Stránka registrace bude dostupná od 11.00.