Založení týmu

Do dvouletého projektu byli pozvání žáci 7. a 8. ročníků. Nakonec byl vytvořen tým 12 aktivních a zapálených žáků ze VII. B, VIII. A a VIII. B, kteří se poprvé sešli 22. 9. 2020.

Spolu s koordinátorkou projektu a za přítomnosti ředitele školy jsme prodiskutovali cíle projektu, naše úkoly, vize a role.