Tvoříme pevný základ pro život

Tajný život města

Tajný život města – popis projektu

Cíl projektu

Žáci a učitelé v České a Slovenské republice se stanou badateli a následně budou informovat své okolí o rostlinné diverzitě jejich města či obce.

Úlohy v projektu

Každá škola bude v projektu zastoupena školním týmem tj. jedním pedagogem a čtyřmi žáky.

Úlohou týmu je zmapovat okolí školy a najít rozmanité rostlinné druhy. Následně je vložit do aplikace PlantNet prostřednictvím obdržených tabletů případně vlastních „chytrých“ telefonů.

Společně tak školy vytvoří síť městské biodiverzity a zároveň naplní aplikaci. Ta bude následně zpřístupněna veřejnosti a s její pomocí si kdokoliv může určovat rostlinné druhy.

Školní týmy připraví veřejnou kampaň propagující biodiverzitu ve svém městě či obci.

V rámci projektu se učitelé a žáci seznámí s badatelsky orientovanou výukou.

Trvání projektu

Leden – červenec 2017, možno prodloužit trvání projektu do léta 2018

Časový harmonogram projektu

únor 2017 – úvodní kurz Tajný život města

březen 2017 – jednodenní kurzy pro školní týmy, testování badatelské metodiky

Motivační seminář pro žáky proběhl 22. 3. 2017 na Wichterlově gymnáziu v Ostravě. Účastníci pracovali ve skupinkách složených ze žáků různých škol, vyzkoušeli si práci s aplikací PlantNet, provedli průzkum okolí školy a sestavili krátké prezentace, ve kterých sdíleli výsledky. Zúčastnili se žáci z VI. A Sebastian Gabler, Martin Zmija, Daniel Szcur a Tomáš Palowski. Doprovázela je Jana Divišová.

duben 2017 – plnění mobilní aplikace PlantNet, příprava informační kampaně

Projekt jsme slavnostně zahájili na Noci ve škole 3. března. Na žáky VI. A čekaly úkoly a hry postavené tak, aby se naladili na pozorování přírody a zejména květeny. K řešení jim pomáhaly iPady, které budou i nadále používat v projektu. Následující den žáci zkoušeli aplikaci PlantNet v terénu. Průvodci jim byli Jana Divišová, Petra Mihalkaninová a Jaroslav Rabajda.

Pro velký zájem jsme uspořádali akci ještě jednou pro žáky VI. B. Další noc ve škole s názvem Tajný život města se konala 21. dubna.

květen 2017 – plnění mobilní aplikace PlantNet, realizace informační kampaně

V rámci informační kampaně realizujeme:

 • herbář
 • webovou prezentaci nalezených rostlinných druhů
 • prezentaci práce v projektu na GLOBE Games 2017
 • zapojení rodičů do projektu
 • informace v tisku

červen 2017 – vyhodnocení informační kampaně

červenec 2017 – příprava závěrečné zprávy, propagace aplikace PlantNet

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Termín 4/2018 – 6/2019
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 4. 9. 2017 - zahájení školního roku
 • 28. 9. 2017 (čtvrtek) - státní svátek
 • 29.9. 2017 - kino, divadlo
 • 26. - 27. 10. 2017 (čtvrtek a pátek) - podzimní prázdniny
 • 28.10. 2017 (sobota) - státní svátek
 • 17. 11. 2017 (pátek) - státní svátek
 • 23. 12. 2017 (so) - 2. 1. 2018 (út) - vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2018 (středa) - zahájení vyučování
 • 31. 1. 2018 ( středa) - konec 1. pololetí školního roku
 • 2. 2. 2018 (pátek) - jednodenní pololetní prázdniny
 • 5. 2. - 11. 2. 2018 - jarní prázdniny
 • 15.3. 2018 -  podání přihlášek na SŠ
 • 29. 3. - 30. 3. 2018 (čtvrtek až pátek) - velikonoční prázdniny
 • 2.4. 2018 (pondělí) - Velikonoční pondělí
 • 10.4.- 11.4. 2018 (úterý a středa) - zápisy do 1. tříd
 • 30.4. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 1.5. 2018 (úterý) -  Svátek práce
 • 7.5. 2018 (pondělí) - ředitelské volno (nástavba)
 • 8.5. 2018 (úterý) - Den vítězství
 • 15. 6. 2018  - konec 2. pololetí školního roku
 • 2. 7. - 31.8. 2018 - hlavní prázdniny
 • 3. září 2018 (pondělí) - zahájení školního roku 2018/19
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

STUDENT / UČITEL

FACEBOOK