Tvoříme pevný základ pro život

Dne 7. 11. 2019 jsme opět po dvou letech přivítali na naší škole pohádkové postavičky na akci „ Z pohádky do pohádky“. Děti nejen, že soutěžily na stanovištích se Sněhurkou, Mrazíkem, Červenou Karkulkou, s Pekelníkem a dalšími postavičkami, ale také měly vyrobit nejhezčí dýni. Naše porota měla nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Všechny byly fantastické a všem patří veliké poděkování. Akce se zdařila. Všichni, po lampionovém průvodu a velkolepém ohňostroji, odcházeli spokojeni domů.

Mgr. Naděžda Beňková