Workshop

Náš první projektový workshop byl zaměřený na plýtvání potravinami v českých domácnostech a jeho prevence.   Součástí workshopu bylo:
    • online dotazník na téma plýtvání, který nám vyplnilo 61 respondentů z řad žáků i učitelů naší školy
    • shlédnutí ekologicky zaměřeného filmu “Just Eat It” a jeho analýza
    • evidence vyhozených potravin v rodinách zúčastněných žáků v týdnu 23. – 29. 11. 2020
    • vaření a fotodokumentace vaření ze zbytků potravin, které by se jinak vyhodily
    • Google prezentace pro online mezinárodní schůzku studentů ze všech partnerských zemí
  Všechny aktivity proběhly online.