Výuka ZAV

Jedním z podstatných pilířů naší školy je vedle literatury, cizích jazyků a sportu také stále populárnější informatika. Děti zde získávají znalosti z oblastí jako je např. programování či robotika, kde se snažíme držet krok se stále se měnící moderní dobou. Nicméně již řadu let se zároveň věnujeme i neméně důležitému a na naší škole již tradičnímu psaní všemi deseti, které se u nás vyučuje prostřednictvím programu ZAV a mezi žáky se těší stále velké oblibě. Výuka ZAV probíhá buď v rámci klasické informatiky, nebo později ve volitelných předmětech či kroužcích. Nejmladší zájemci si mohou základy osvojovat již od 4. třídy. Ti nejúspěšnější nás potom reprezentují na prestižních celorepublikových nebo mezinárodních soutěžích. A na obou úrovních se nám daří dosahovat výborných výsledků. 

Mgr. Renáta Vykrentová