Vyplácení přeplatků stravného za školní rok 2021/2022

Rodičům, kteří měli platbu stravného pro školní rok 2021/2022 nastavenou složenkou, budou přeplatky vypláceny ve dnech

11. – 15. 7. 2022

od 7:00 do 14:00 hodin

Ostatním strávníkům, kteří měli nastaven souhlas s inkasem, bude přeplatek zaslán na účet v termínu do  25. 7. 2022.