Úspěšný atletický čtyřboj

Dne 9. 5. se konalo městské kolo v atletickém čtyřboji 2. stupně, kterého se zúčastnili vybraní žáci naší školy. Žáci předvedli, že jsou pohybově zdatní a ve všech disciplínách podali super výkony.
 
Soutěžilo se v následujících disciplínách:
Sprint – 60 m (všechny kategorie)
Vytrvalost – 600m (ml. žákyně), 800 m (ml. žáci/st. žákyně), 1000m (st. žáci)
Skok – 1/2 družstva skok vysoký, druhá skok daleký
Hod (vrh) – míček (ml. žáci, žákyně a ½ družstva st. žáci, žákyně)
 
Starším žákům z 8. a 9. ročníku se podařilo umístit na 1. místě, kde s velkým náskokem zvítězili před druhou umístěnou školou. 🥇🏆
Mladší žáci ze 6. a 7. ročníku se umístili na 2. místě. 🥈
Starší žačky z 8. a 9. ročníku se umístili na 4. místě. 🎖
Mladší žačky ze 6. a 7. ročníku se umístili na 5. místě. 🎖
 
Všem zúčastněným gratulujeme k pěknému umístění a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
 
Mgr. Daniel Novák