TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Popis projektu

Cíl projektu

Tajnyzivotmesta-300x69Žáci a učitelé v České a Slovenské republice se stanou badateli a následně budou informovat své okolí o rostlinné diverzitě jejich města či obce.

Úlohy v projektu

Každá škola bude v projektu zastoupena školním týmem tj. jedním pedagogem a čtyřmi žáky.

Úlohou týmu je zmapovat okolí školy a najít rozmanité rostlinné druhy. Následně je vložit do aplikace PlantNet prostřednictvím obdržených tabletů případně vlastních „chytrých“ telefonů.

Společně tak školy vytvoří síť městské biodiverzity a zároveň naplní aplikaci. Ta bude následně zpřístupněna veřejnosti a s její pomocí si kdokoliv může určovat rostlinné druhy.

Školní týmy připraví veřejnou kampaň propagující biodiverzitu ve svém městě či obci.

V rámci projektu se učitelé a žáci seznámí s badatelsky orientovanou výukou.

Trvání projektu

Leden – červenec 2017, možno prodloužit trvání projektu do léta 2018

Časový harmonogram projektu

únor 2017 – úvodní kurz Tajný život města
březen 2017 – jednodenní kurzy pro školní týmy, testování badatelské metodiky

Motivační seminář pro žáky proběhl 22. 3. 2017 na Wichterlově gymnáziu v Ostravě. Účastníci pracovali ve skupinkách složených ze žáků různých škol, vyzkoušeli si práci s aplikací PlantNet, provedli průzkum okolí školy a sestavili krátké prezentace, ve kterých sdíleli výsledky. Zúčastnili se žáci z VI. A Sebastian Gabler, Martin Zmija, Daniel Szcur a Tomáš Palowski. Doprovázela je Jana Divišová.

duben 2017 – plnění mobilní aplikace PlantNet, příprava informační kampaně

Projekt jsme slavnostně zahájili na Noci ve škole 3. března. Na žáky VI. A čekaly úkoly a hry postavené tak, aby se naladili na pozorování přírody a zejména květeny. K řešení jim pomáhaly iPady, které budou i nadále používat v projektu. Následující den žáci zkoušeli aplikaci PlantNet v terénu. Průvodci jim byli Jana Divišová, Petra Mihalkaninová a Jaroslav Rabajda.

Pro velký zájem jsme uspořádali akci ještě jednou pro žáky VI. B. Další noc ve škole s názvem Tajný život města se konala 21. dubna.

květen 2017 – plnění mobilní aplikace PlantNet, realizace informační kampaně

V rámci informační kampaně realizujeme:

  • herbář
  • webovou prezentaci nalezených rostlinných druhů
  • prezentaci práce v projektu na GLOBE Games 2017
  • zapojení rodičů do projektu
  • informace v tisku

červen 2017 – vyhodnocení informační kampaně

červenec 2017 – příprava závěrečné zprávy, propagace aplikace PlantNet