Sportovní kroužek

Sportovní kroužek🤸‍♀️🏋️‍♀️ pro 1. – 4. třídu probíhá na naší škole 1x týdně a vedou ho zkušení trenéři. Ve sportovním kroužku děti rozvijí pohybové schopnosti a věnují se všestrannému rozvoji. 🤾
 
V hodinách si děti vyzkouší různé druhy sportů a činností. Na videích se děti věnují koordinaci s tenisovými míčky. Náplní kroužku je také gymnastika, pohybové a sportovní hry a další pohybové formy. U všech činností si děti užijí spoustu zábavy. 🤸⛹️‍♀️