Sportovní kroužek nejmladších

Sportovní kroužek 🤸‍♀️🏋️‍♀️ pro 1.- 2. třídu probíhá na naší škole 1x týdně a vedou ho zkušení trenéři. Ve sportovním kroužku děti rozvijí pohybové schopnosti a věnují se všestrannému rozvoji. V hodinách si děti vyzkouší různé druhy sportů a činností. Vše samozřejmě probíhá zábavnou formou. 
 
Na videích ukázka z poslední hodiny, kdy Nina a Kamča převzaly roli trenérů a učily děti judo. 🤼‍♀️🤸
 
Mgr. Daniel Novák