Školní kolo astronomické olympiády G-H

Školní kolo astronomické olympiády 2023 – 2024 v kategorii G – H

Dne 24. 11. 2023 se konalo školní kolo astronomické olympiády v kategorii G – H, které se zúčastnilo 13 žáků z 6. a 7. ročníku. Žák, který získal 20 a více bodů, se stal úspěšným řešitelem. Tentokrát žáci vyplňovali přehledový test, luštili doplňovačku, vybírali správné a nesprávné věty, dále řešili úlohy týkající se navigačního systému Galileo. Nakonec měli poznat obrázky souhvězdí, planety, název rakety atd.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.