Školní kolo astronomické olympiády

Školní kolo astronomické olympiády 2023 – 2024 v kategorii E – F

Dne 22. 11. 2023 se konalo školní kolo astronomické olympiády v kategorii E – F, které se zúčastnilo 16 žáků z 8. a 9. ročníku. Žák, který získal 20 a více bodů, se stal úspěšným řešitelem. Tentokrát žáci vyplňovali přehledový test, pak cestovali vesmírem, kde řešili zrychlení, dobu letu sondy New Horizons výpočtem a z grafu. Nakonec pracovali s mapou hvězdné oblohy severní, kde měli najít Mléčnou dráhu, Letní trojúhelník, ekliptiku a jiná souhvězdí.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.