SE ŠKOLOU NA GOLF

2013

Kromě vybíjené a skoku dalekého mohou děti ze Základní a Mateřské školy Dělnická zažít hodiny tělocviku docela jinak. Do ruky berou naši žáci golfovou hůl a vyrážejí autobusem přímo na profesionální hřiště resortu Lipiny v Karviné. Zde se dětem ve věku od čtyř do sedmi let věnují zkušení trenéři za plné podpory prezidenta klubu pana Ing.Michala Kuči. Také samotní učitelé tělesné výchovy jsou proškoleni natolik, aby dokázali dětem v tomto sportu poradit.
Jedná se o projekt České golfové federace, která by si přála dostat právě golf více do povědomí dětí a zařadit ho k dalším sportům, které se vyučují v rámci tělesné výchovy na našich školách. Žáci se v první fázi tréninku se sportem seznámí, naučí se zacházet se startovacím náčiním. Ve druhé fázi už mají možnost pracovat s vybavením, které se běžně používá na profesionálních tréninkových plochách.

Základní a Mateřská škola Dělnická je zatím jedinou školou široko daleko, která se této příležitosti chopila a netradiční zážitek dětem zprostředkovala