Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí do MŠ

ROZHODNUTÍ

o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2024/2025.