Ředitelské volno 25. – 26. 10. 2021

Dle §24 ods. 2 Zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno:

  • ve dnech 25.10. a 26.10. 2021,
  • pro žáky základní školy.

Zdůvodnění: Vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25. – 26. 10. 2021. Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní).

V uvedené dny bude přerušena činnost školní družiny a školní jídelny.

S pozdravem
Petr Juras, ředitel školy
ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná