Tvoříme pevný základ pro život

Dne 4. 4. 2019 se konalo na naší škole školní kolo „ Pythagoriáda“, kterého se zúčastnilo 25 žáků z 5. – 8. ročníku.

Úspěšnými řešiteli soutěže se stali Dalibor Graf VI. S, Jakub Rodák VI. B, Ondřej Mazák VII. A, Matěj Michejda VII. A a Bára Kiššová VII. A.

Všem žákům náleží pochvala za účast a snahu. Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Hana Boniattiová