Psalo se o nás …

Karvinský zpravodaj zveřejnil článek o mezinárodním setkání v rámci projektu Erasmus+, které hostila a organizovala naše škola. 

Lednové číslo Zpravodaje informuje o týdenním setkání partnerů z 5 zahraničních škol (Litva, Kypr, Portugalsko, Španělsko a Rumunsko, které se účastnilo díky špatné pandemické situaci pouze virtuálně) v rámci projektu “Green Life”. Na tomto ekologicky zaměřeném projektu pracujeme od září 2020 a bude pokračovat do srpna 2023.

Projekt je spolufinancován z prostředků programu Erasmus+ Evropské unie.