Projekt „Obědy do škol“

BEZPLATNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH PRO 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

INFORMACE O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PROJEKTU OBĚDY DO ŠKOL