Přírodopisná konference

Naše přírodopisná konference na téma Kůže jako bariéra před vnějším světem 🤩
Osmáci si vyzkoušeli zase něco nového! ☺️ Každá skupinka se stala odborníkem na jedno téma, zpracovala poster plný informací a na konferenci pak svůj příspěvek odprezentovala 👏
No a výsledky i atmosféra… Boží! Klobouk dolů! 💪