Přípravné kroužky pro Cambridge testy

Cambridge english

Nabízíme:

Přípravné kroužky pro Cambridge testy v anglickém jazyce

pro:

4. ročník - úroveň Starters

6. ročník - úroveň Movers

8. ročník - úroveň KET for Schools

9. ročník - úroveň PET for Schools

V případě zájmu kontaktujete třídního učitele nebo vyučujícího AJ do 8. 9. 2023