Přípravná online setkání

Před odjezdem na setkání do Španělska proběhla dvě online přípravná setkání – jedno se zahraničními učiteli, druhé s žáky, kteří se budou setkání účastnit.

Tématem obou schůzek bylo:

  • ubytování
  • strava
  • rozpočet
  • program

S učiteli jsme navíc rozebrali projektové aktivity, které se již podařily splnit, ale také ty, které byly zatím kvůli pandemii odloženy a jejich následné plnění.

Mgr. Irena Morávková