PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU PILOT

Práce s nadanými dětmi na ZŠ a MŠ Dělnická

Chceme podpořit nadání a talent ve všech jeho směrech. Sportu, jazykům a informatice se naše škola věnuje již dlouho. Naše další činnost je vlastně jen pokračováním toho, co již děláme. V letošním roce jsme zahájili pilotní projekt s názvem PILOT, jehož náplní je obohacení a rozvíjení talentu a inteligence dětí. Název projektu vychází ze začátečních písmen: P = píle, I = inteligence, L = logika, O = obohacení, T = talent.

Jednou týdně se vybraní žáci scházejí na 60-80 minut. Hrají logické, strategické, jazykové a postřehové hry. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, zdokonalování čtenářské gramotnosti, do programu zařazujeme matematické úlohy a šifry. Snažíme se nadaným dětem nabídnout širokou škálu zajímavých činností a aktivit. Čekají nás exkurze – na Průmyslovou školu Karviná a elektroboty, Velký svět techniky, Slezské zemské muzeum v Opavě aj.

Ve spolupráci se společností Mensa nabídneme našim žákům testování IQ, které nám pomůže odhalit další talenty naší školy.

Rovněž se staneme školou spolupracující s Mensou. Titul „Škola spolupracující s Mensou“ je udělován pouze školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

Učitelé naší školy již absolvují školení a workshopy, aby byli na práci s nadanými dětmi připraveni. Absolvovali jsme návštěvu škol, které se již nadanými žáky zabývají, abychom načerpali inspiraci a navázali spolupráci.

Cílem projektu PILOT  je v budoucnu mít v každém ročníku prvního stupně skupinu „Pilotů“ = méně početnou třídu žáků, v níž by spolupracovaly děti talentované, nadané a mimořádně nadané.

Do budoucna bychom chtěli zaměřit projekt PILOT i na druhý stupeň. Nabídnout žákům 6. – 9. tříd takové aktivity a možnosti výuky, aby třída Pilotů pokračovala i na druhém stupni.