Tvoříme pevný základ pro život

19. 10. 2017 žáci 5. tříd navštívili v rámci výuky přírodovědy Planetárium v Ostravě. Seznámili se s hvězdnou oblohou, s planetami a shlédli film Astronaut. Žáci byli nadšeni z audiovizuálních a interaktivních koutků, kde si např. vyzkoušeli, jaké to je vyskočit si na měsíčním povrchu nebo sami sebe viděli v infračerveném světle. Závěr?  Úžasný zážitek!!!

Zdeňka Juroszková