Pilotní škola Cambridge

Dne 8. září 2021 proběhlo v zahradách Britského velvyslanectví tradiční setkání škol a institucí zajišťující Cambridge English zkoušky.

Jako dlouholetí partneři British Council jsme se setkali s její ředitelkou pro ČR p. Denise Waddingham a s ředitelem Cambridge Assessment English p. Adamem Maciaszczykem.

V tomto školním roce se ZŠ Dělnická navíc stala pilotní školou Cambridge University Press, což znamená, že testujeme nové učebnice CUP pro AJ.

Věříme, že spolupráce se všemi britskými institucemi bude i nadále úspěšná, a že našim žákům zajistíme nejen kvalitní vzdělání, ale také radost z hodin anglického jazyka.

Mgr. Irena Morávková