Online setkání koordinátorů

Učitelé-koordinátoři z 5 zemí zapojených do projektu se poprvé setkali na online schůzce. Navzájem představili a prodiskutovali aktivity, které se již podařilo splnit – projektové logo, organizace Erasmus Day, odsouhlasila se finální verze prvního čísla projektového časopisu, na kterém pracovali i naši žáci 7. a 8. ročníků.

V neposlední řadě jsme naplánovali další úkoly, na kterých budeme pracovat do konce roku 2020 – bohužel vše stále musí probíhat v online formě.