Ocenění žáků

V pondělí 26. 06. 2023 pozval pan ředitel do sborovny úspěšné žáky školy, aby jim předal ocenění a pochvaly. Jednalo se o žáky, kteří naši školu reprezentovali ve vědomostních soutěžích, sportu, v programu Erasmus nebo byli nápomocni na školních akcích.

Všem oceněným děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme.

Mgr. Michaela Musiolková