Tvoříme pevný základ pro život

A je to tady! Dne 3. 4. 2018 byla předána budova školní družiny firmě Beskydská stavební, a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení – “Vybudování nástavby odborných učeben” na naší škole. V průběhu stavby budou každý týden probíhat kontrolní dny.

Zde si můžeme prohlédnout poslední fotky staré budovy. Těšíme se na krásné nové prostory pro výuku, které nutně potřebujeme.

Mgr. Petr Juras, ředitel školy