NÁSTAVBA

Úpravy pokračují nejen uvnitř stavby, ale i venku v podobě nového oplocení a chodníků.