Tvoříme pevný základ pro život
V úterý 7.9. v 15:15 hod. se koná třídní schůzka zákonných zástupců nových dětí.
Přijďte, prosím, bez dětí.
Děkujeme.