Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 6.11. se v 15:30 uskuteční akce pro rodiče s dětmi. Tato akce je spojena s výtvarným tvořením, pohádkou a lampiónovým průvodem. Bližší podrobnosti naleznete na nástěnkách svých tříd.