Tvoříme pevný základ pro život

V pátek 12.10. jsme navštívili místní knihovnu, kde se děti seznámily s tím, proč má být kniha jejich kamarádem.  Dozvěděly se,  jak je důležité, aby jim rodiče četli pohádky, protože kniha  rozvíjí jejich  představivost, fantazii a slovní zásobu.  Děti si také poslechly příběh  O modrém ptáčkovi a osvojily si tak znalosti, jak se správně mají chovat.